Skip to content

Cymraeg i Oedolion

Cymraeg i Oedolion

Helpu gyda gwaith cartref

Croeso!

Efallai’ch bod chi wedi dysgu Cymraeg ers rhai blynyddoedd neu’ch bod newydd benderfynu dysgu’r iaith. Beth bynnag yw’ch rhesymau, mae yna gwrs addas i chi.

O ddechreuwyr pur i siaradwyr rhugl, gallwn eich helpu bob cam o’r ffordd.

Mae chwe Canolfan Cymraeg i Oedolion, wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, sy’n ymroddedig i ddarparu gwersi Cymraeg ar hyd a lled Cymru.  Beth am chwilio am eich canolfan leol chi…

Dolenni perthnasol

Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi neu anfonwch e-bost at info@welshforadults.org i gael rhagor o wybodaeth a chymorth.
Cymraeg i'r teulu cwrs ar gyfer rieni/oedolion sydd eisiau dysgu siarad Cymraeg gyda’u plant o oedran y Cyfnod Sylfaen.
Mae gwaith ymchwil yn dangos bod gweithwyr â sgiliau dwyieithog yn fwy tebygol o ennill cyflog 8-10% yn uwch na gweithwyr heb sgiliau dwyieithog.